Πακέτο 1 (ΤΙΜΗ 70€)

 • Ασβέστιο αίματος
 • Ασβέστιο ούρων 24ώρου
 • Φώσφορο
 • Βιταμίνη 25(OH)D3
 • Αλκαλική φωσφατάση αίματος
 • Παραθρομόνη (iPTH)
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε τρία σημεία

 

Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 150€) (γίνεται κυρίως για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας)

 • Πακέτο 1
 • N και C Τελεπεπτίδια (NTx-CTx) μπορούν σε 3-6 μήνες να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας
 • 1(P1NP) είναι ο καλύτερος δείκτης παρακολούθησης της θεραπείας
 • Οστεοκαλσίνη (BGP) Αυξημένη τιμή της συνεπάγεται αυξημένη οστική απώλεια
 • Οστική αλκαλική φωσφατάση (BAP) Είναι δείκτης μεταβολικής κατάστασης των οστεοβλαστών