Πακέτο 1 (Βασικό) (ΤΙΜΗ 45€)

 •  SGOT και SGPT (τρανσαμινάσες)
 • γ-GT
 • ALP
 • Χολερυθρίνη (ολική, άμεσος και έμμεσος)
 • Υπέρηχος Ήπατος-Χοληφόρων-Χοληδόχου κύστεως

 Πακέτο 2 (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ) (ΤΙΜΗ 75€)

 • HBsAg – Anti-HBs
 • HBeAg – Anti-HBe
 • Anti-HBc
 • Anti-HCV
 • Anti-HAV (ολικά)

Οι ιογενείς ηπατίτιδες είναι σοβαρές παθήσεις του ήπατος που εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και σωστά μπορεί να οδηγήσουν σε κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Την τελευταία 20ετία με τους μετανάστες, η συχνότητα των περιστατικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ.

Η διερεύνησή τους είναι απαραίτητη για να γίνει ο κατάλληλος εμβολιασμός ή εάν υπάρχει μόλυνση η κατάλληλη θεραπεία.

Ευτυχώς με τις νεότερες θεραπευτικές αγωγές έχουμε καλά αποτελέσματα.

Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 100€)

 • SGOT και SGPT (τρανσαμινάσες)
 • γ-GT
 • ALP
 • Χολερυθρίνη (ολική, άμεσος και έμμεσος)
 • HBsAg – Anti-HBs
 • HBeAg – Anti-HBe
 • Anti-HBc
 • Anti-HCV
 • Anti-HAV (ολικά)
 • Υπέρηχος Ήπατος-Χοληφόρων-Χοληδόχου κύστεως