Πακέτο 1 (βασικό) (ΤΙΜΗ 40€)

 •  PAP-test
 •  Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών-Ουροδόχου Κύστεως

*Ο καρκίνος των μαστών και του τραχήλου της μήτρας είναι οι συχνότερες κακοήθειες για τις γυναίκες.

Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται κάθε δύο χρόνια το αργότερο, γιατί εξασφαλίζουν σε μεγάλο ποσοστό την έγκαιρη διάγνωση.

 Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 80€)

 • PAP-test
 • Ca-125 και HE4
 • CEA
 • Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών-Ουροδόχου Κύστεως

 Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 120€)

 • PAP-test
 • Ca-125 και HE4
 • CEA
 • HPV (ανίχνευση και τυποποίηση επικίνδυνων παθογόνων τύπων)
 • Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών-Ουροδόχου Κύστεως

Η συνδυαστική μέτρηση HE4 και Ca-125 έχει ευαισθησία 76,4% και ειδικότητα 95% στην εκτίμηση κινδύνου για επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών.