Άμεσος μικροσκοπικός έλεγχος για την ανίχνευση μυκήτων στα νύχια δέρμα τριχωτό κεφαλής κ.α. Εν συνεχεία γίνεται καλλιέργεια για διερεύνηση και καθορισμό του είδους του μύκητα. Κατόπιν γινεται αντιμυκητόγραμμα για την ανέρευση του κατάλληλου φαρμάκου για την σωστή θεραπεία.