Πιστεύοντας ότι θα βοηθήσουν τον κλινικό ιατρό προσθέσαμε τις εξής νέες εξετάσεις

1. QuantiFeron – TB GOLD – Tube (QFT-GIT)

2. Ποσοτικο HBsAg (qHbsAg)

3. HLA – DQ2 και HLA – DQ8 – Coeliac Disease (CD)