Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αιματολογικοί Αναλυτές

BS-5380 της Mindray

Διαθέτει τρεις τελευταίες τεχνολογίες laser scatter, flow cytometry και Chemical dye.

Μετρά 27 παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων και των αώρων κυττάρων του αίματος με δυνατότητα να δίνει σήματα (likes) σε κάθε μη φυσιολογικό εύρημα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και αίμα τριχοειδών αγγείων.

Διαθέτει λογισμικό με δυνατότητα αποθήκευσης 40.000 αποτελεσμάτων ασθενών και 60 files QC data.

ΧΝ-550 της Sysmex

Είναι η νέα σειρά της Sysmex, εταιρεία που για πολλά χρόνια κατασκευάζει τους πιο εξελιγμένους αιματολογικούς αναλυτές.

Αγοράστηκε τον Μάιο του 2018 για να αντικαταστήσει το προηγούμενο μοντέλο της Sysmex XT-1800.

Ο αναλυτής ΧΝ-550 θεωρείται the «market Leader» για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του ακόμη και για ακραία παθολογικά ευρήματα (π.χ. πολύ χαμηλά αριθμητικά έμμορφα ή άωρα στοιχεία του αίματος).

Υπολογίζει  επίσης και τα δικτυοερυθροκύτταρα, στοιχείο πολύ βοηθητικό, για τη διάγνωση αναιμιών και άλλων αιματολογικών παθήσεων

Φωτογραφίες

Βίντεο

+30 210 9750750