Πακέτο 1 (ΤΙΜΗ 25€)

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρο
 • Φερριτίνη

 Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 85€)

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρο
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φολικό οξύ
 • ΔΕΚ
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 110€)

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρο
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φολικό οξύ
 • ΔΕΚ
 • Ερυθροποιητίνη
 • TIBC
 • Σιδηροφυλλίνη
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

Πακέτο 4 (ΤΙΜΗ 310€)

 • Πλήρης Γενετική Ανάλυση Μεσογειακής Αναιμίας (10 εργάσιμες)

Δες Αιμοσφαιρινοπάθειες