Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αναλυτής Ηλεκτρολυτών

Είναι το σύστημα 9180 Roche με τη γνωστή αξιοπιστία των αναλυτών της Roche.

Υπολογίζει: Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ιονισμένο Ασβέστιο, Λίθιο σε περιφερικό αίμα, όρο και πλάσμα.

Με των δύο σημείων βαθμονόμηση (calibration) που γίνεται αυτόματα κάθε τέσσερις ώρες και την ενός σημείου σε κάθε δείγμα εξασφαλίζει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Φωτογραφίες

Βίντεο

+30 210 9750750