Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αναλυτής Ορμονολογικών & Ανοσολογικών Εξετάσεων

Cobas e-411

Διαθέτουμε το σύστημα Cobas e- 411 ROCHE για την εκτέλεση όλων των ορμονολογικών και ανοσολογικών εξετάσεων.

Τον Ιανουάριο 2020 προσθέσαμε στους αναλυτές μας, ένα καινούργιο Cobas e- 411 ROCHE.

Με τους δύο αναλυτές επιτυγχάνουμε καλύτερη και ταχύτερη λειτουργία του εργαστηρίου μας.

Η αξιοπιστία του συστήματος αυτού είναι τόση ώστε η Roche εκτός λίγων μικρών βελτιώσεων το διαθέτει στην αγορά για πολλά χρόνια χωρίς να το αντικαταστήσει.

Φωτογραφίες

+30 210 9750750