Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αναλυτής Παραγόντων Πήξεως Αίματος

CA-550 

Το σύστημα αυτό είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και μπορεί να μετρήσει συγχρόνως πέντε παράγοντες πήξεως.

Με ενσωματωμένη λειτουργία ποιοτικού ελέγχου και τυπώνοντας τις καμπύλες αντίδρασης δίνει υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα.

Εκτελούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

  • PT
  • APTT
  • Ινωδογόνο
  • Παράγοντες VII και VIII
  • Αντιπηκτικό λύκου (LA1 και LA2)
  • Πρωτεΐνη C
  • Ηπαρίνη
  • D-dimers
  • Παράγοντα Von willebrand

Φωτογραφίες

+30 210 9750750