ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ : Ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός 2 ώρες πριν την αιμοληψία.