Ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός 3 ώρες πριν την αιμοληψία.