Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αξονικός Τομογράφος

Ο αξονικός τομογράφος Revolution ACT 32 τόμων είναι το τελευταίας γενιάς (2017) σύστημα της General Electric (G.E.)

Διαθέτει τα εξής προγράμματα:

 • Με τα ASIR VISR και το DOSE CHECK έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη δόση ακτινοβολίας ούτως ώστε να είναι σύμφωνη με τα διεθνή στάνταρ [ XR-25-2010] του NEMA, ανάλογα με την ηλικία του εξεταζόμενου επιτυγχάνοντας έτσι μείωση της δόσης κατά 40%.
 • Η τεχνική organ dose modulation μειώνει την δόση ακτινοβολίας ρυθμίζοντας το ρεύμα της ακτινολογικής λυχνίας ανάλογα με την εξεταζόμενη περιοχή (π.χ. 40% μείωση στα επιφανειακά όργανα).
 • Οι ανιχνευτές clarity  αποτελούν μία καινοτομία της G.E. με την οποία επιτυγχάνεται μείωση της δόσης ακτινοβολίας και βελτίωση της ευκρίνειας των εικόνων και με τον αλγόριθμο IQ enhance  επιτρέπει τη χρήση pitch 1.75 χωρίς την παρουσία ψευδοεικόνων.
 • Με το πρόγραμμα color coding for kids έχει τη δυνατότητα χρήσης παιδιατρικών πρωτοκόλλων τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το βάρος και το ύψος επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη ποιότητα εικόνας με λιγότερη ακτινοβολία.
 • Με το σύστημα vessel IQ και autobone γίνεται πλήρης ποσοτική ανάλυση των αγγείων σε τρεις διαστάσεις και με δυνατότητα αφαίρεσης οστών. Επιτυγχάνονται έτσι ακριβείς μετρήσεις της διαμέτρου του αγγείου, του ποσοστού και του μήκους της στένωσης, μέση τιμή και τυπική απόκλιση.
 • Το Smart low volume helical digital tilt δίνει τη δυνατότητα λήψεων μέχρι 30 μοιρών χωρίς την αλλαγή κλίσης του gantry (κρεβατιού).
 • Διαθέτει το πλήρες οδοντιατρικό πακέτο DENTAL SCAN κατάλληλο για το σχεδιασμό οδοντικών εμφυτευμάτων. Παρέχει εγκάρσιες πλαγιές και πανοραμικές τομές σε πραγματικό χρόνο.

Συμπερασματικά, ο Revolution ACT 32 τόμων τελευταίας γενιάς, της G.E. έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις κάτωθι εξετάσεις με ελάχιστη ακτινοβολίαυψηλή ευκρίνεια και σε ελάχιστη διάρκεια :

 • Αξονική τομογραφία όλων των περιοχών του σώματος, ακόμη και των οδόντων.
 • Αξονική αγγειογραφία.
 • Αξονική στεφανιογραφία.
 • Αξονική κολονογραφία.

Φωτογραφίες

Βίντεο

+30 210 9750750