Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Πακέτο 1.  Προφίλ αυτοάνοσου νοσήματος.  (ΤΙΜΗ 45€)

 • Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
 • Ρευματοειδής παράγων (RF) IgM
 • Αντισώματα έναντι κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (anti-CCP)
 • Συμπλήρωμα C3
 • Συμπλήρωμα C4
 • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού (SPEP)

 

Πακέτο 2.  Προφίλ 12 αυτοαντισωμάτων για την αξιολόγηση ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑ.  (ΤΙΜΗ 75€) 

Αντισώματα IgG έναντι πυρηνικών καικυτταροπλασματικών αντιγόνων

 • DsDNA
 • Νουκλεοσώματα
 • Sm
 • Ριβοσωμιακή πρωτεΐνη P (rib P)
 • Ιστόνες
 • RNP
 • SS-A/Ro 60kDa
 • SS-A/Ro 52kDa
 • SS-b/La
 • Scl-70
 • CENP-B
 • Jo-1

 

Πακέτο 3.   Διαγνωστική προσέγγιση αυτοάνοσων νοσημάτων ήπατος/χοληφόρων.  (ΤΙΜΗ 85€ )

Ειδικά IgG αυτοαντισώματα έναντι των σχετικών ανιχνεύσιμων αντιγόνων

 • M2/nPDC
 • M2/OGDC-E2
 • M2/BCOADC-E2
 • M2/PDC-E2
 • Πρωτεΐνης gp210
 • Πρωτεΐνης sp100
 • Μικροσωμίων ήπατος – νεφροών τύπου 1(a-LKM-1)
 • Κυτοσολίων ήπατος τύπου 1(LC1)
 • Ήπατος / ήπατος-παγκρέατος (SLA/LP)
 • F-ακτίνης των λείων μυών (F-ακτίνης)
 • αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
 • Άτυπα αντισώματα IgG έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων (aANCA)

 

Πακέτο 4.  Διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθών φλεγμονωδών μυοπαθειών (IIMs). (ΤΙΜΗ 90€) 

Η συχνότητα των αυτοαντισωμάτων στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες (IIMs) είναι αρκετά υψηλή και η θετικότητά τους θα μπορούσε να φθάσει το 80%. Η περιγραφή ενός ευρέος φάσματος ειδικών για τη μυοσίτιδα αυτοαντισωμάτων (MSAs), παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερη κλινική κατηγοριοποίηση των IIMs κατά τη διάγνωση.

Μυοσίτιδας ειδικά αντισώματα IgG (MSAs) έναντι πυρηνικών και κυτταροπλασματικών αντιγόνων

 • Jo-1
 • PL-7
 • PL-12
 • SRP
 • Mi-2
 • Ku
 • PM/Scl 100
 • Scl-70
 • αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
 • Κινάση της κρεατινίνης (CK)
 •  Αλδολάση (ALS)

 

Πακέτο 5.  Διαγνωστική προσέγγιση συστηματικής αγγειίτιδας και αυτοάνοσων νεφρικών διαταραχών (ΤΙΜΗ 65€) 

Διαφορική διάγνωση της συστηματικής αγγειίτιδας και αυτοάνοσων νεφρικών διαταραχών

 • Αντισώματα IgG έναντι της μυελοϋπεροξειδάσης (MPO-ANCA)
 • Αντισώματα IgG έναντι της πρωτεϊνάσης 3 (PR3-ANCA)
 • Αντισώματα IgG έναντι της βασικής μεμβράνης του νεφρικού σπειράματος (αντι-GBM)