Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αυτόματος Αναλυτής Καθίζησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (TKE- ESR)

ROLLER 20LC αναλυτής μέτρησης Τ.Κ.Ε.

Η μέτρηση της ταχύτητας καθιζήσεως των Ερυθρών(Τ.Κ.Ε-E.S.R.) εκφράζεται σε mm/ώρα είναι χρήσιμη στη διάγνωση και παρακολούθηση χρόνιων λοιμώξεων και αυτοάνοσων νοσημάτων. Είναι μία μη ειδική εξέταση και μετρά την ταχύτητα που καθιζάνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε ένα ειδικό σωληνάριο. Η Westergren είναι η μέθοδος αναφοράς.

Ο ROLLER 20LC είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής ΤΚΕ.

Έχει το πλεονέκτημα της χρήσης του ίδιου σωληναρίου με αυτό της γενικής αίματος και προσαρμογείς για παιδιατρικά σωληνάρια και δεν απαιτεί μεγάλη ποσότητα αίματος (175ml) ανά τεστ.

 • Διαθέτει CE Mark.
 • Μηδενική παραγωγή αποβλήτων αφού δεν απαιτεί τη χρήση πλυστικών.
 • Ενσωματωμένη ανάμιξη δείγματος.
 • Αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα πλήρως με τη μέθοδο Westergren.
 • Καμία επίδραση στο αποτέλεσμα από χαμηλό αιματοκρίτη.
 • Βαθμονόμηση latex calibrator και controls.
 • Ποιοτικό έλεγχο με χρήση Latex control 3 επιπέδων.
 • Εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο.
 • Θερμοστατούμενος στους 37°C. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθούν  παραλλαγές των τιμών λόγω θερμοκρασίας δωματίου.
 • Εσωτερικό barcode scanner.
 • Δυνατότητα σύνδεσης στο LIS.
 • Ενσωματωμένο εκτυπωτή.

Φωτογραφίες

+30 210 9750750