Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Καρδιολογικό

Δασκαλόπουλος Ανδρέας

15 Ιουνίου, 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

+30 210 9750750