Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

ΝΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

15 Φεβρουαρίου, 2014

Πολλοί λόγω τού καθημερινού άγχους αμελούν νά κάνουν τίς εξετάσεις τους εγκαίρως. Γιά τό λόγο αυτό μας ζητήθηκε η υπενθύμισή τους, ώστε νά πραγματοποιούνται οι…

+30 210 9750750