Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αιματολογικές

Δεν υπάρχει δοκιμασία «χρυσό πρότυπο» (gold standard) για την μέτρηση των αλλεργιογόνων. Υπάρχει όμως μια τάση προτίμησης από τους περισσότερους αλλεργιολόγους της τεχνολογίας ImmunoCAP. Έτσι το εργαστήριο μας ανταποκρινόμενο στην τάση αυτή έχει εισάγει το ImmunoCAP σαν μέθοδο εκτέλεσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό των IgE αντισωμάτων. Η μέθοδος ImmunoCAP είναι ενζυμική ανοσοδοκιμασία φθορισμού (fluorescence enzyme immunoassay, FEIA). Η κλινική απόδοση του ImmunoCAP, έχει ευαισθησία 84-95% και ειδικότητα 85-94%. Κόστος κάθε Rast με την μέθοδο ImmunoCAP 8 ευρώ.
+30 210 9750750