Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αλλεργιολογικές

Έτσι το εργαστήριο μας ανταποκρινόμενο στην τάση αυτή έχει εισάγει το ImmunoCAP σαν μέθοδο εκτέλεσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό των IgE αντισωμάτων. Η μέθοδος ImmunoCAP είναι ενζυμική ανοσοδοκιμασία φθορισμού (fluorescence enzyme immunoassay, FEIA). Η κλινική απόδοση του ImmunoCAP, έχει ευαισθησία 84-95% και ειδικότητα 85-94%. Κόστος κάθε Rast με την μέθοδο ImmunoCAP 8 ευρώ.
+30 210 9750750