Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Κακοήθεια προστάτη

Όλα τα παρακάτω πακέτα πρέπει να συνοδεύονται από ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ (δακτυλική εξέταση κ.α.) ο οποίος θα θέσει την ακριβή διάγνωση.
+30 210 9750750