Μη επεμβατικός έλεγχος αποκλεισμού κοιλιοκάκης (CD)

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESPGHAN για ασυμπτωματικά παιδιά > 2 ετών ή ενήλικες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για CD

Πακέτο 1 (ανοσολογικός έλεγχος)  ΙΜΗ 40€)

 • Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (atTG-IgA)
 • Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (aDGP-IgG)

Πακέτο 2 (μοριακός έλεγχος)  ΙΜΗ 65€)

 •  HLA-DQ8 απλότυπος
 • HLA-DQB1*0302
 • HLA-DQ8
 • HLA-DQ2 απλότυπος
 • HLA-DQA1*0501
 • HLA-DQB1*0201

Συμπληρωματικός Έλεγχος  (ΤΙΜΗ 60€)

 • Ολικές πρωτεΐνες ορού
 • Αλβουμίνη
 • Φολικό οξύ
 • Έλεγχος για έλλειψη βιταμίνης D
 • Γενική αίματος
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • AST
 • ALT

δες το σχετικό άρθρο