ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ  50 €

  • FSH.
  • LH.
  • E2.
  • PRL.
  • TSH.