Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Πακέτο 1 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ  (ΤΙΜΗ 85)

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • CRP ποσοτικό
 • ANA
 • RF(IgM)
 • Anti-CCP
 • Συμπλήρωμα C3
 • Συμπλήρωμα C4
 • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών

Πακέτο 2  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑ  (ΤΙΜΗ 85€)

 • Anti-ds DNA
 • Νουκλεοσώματα
 • Anti-Sm
 • Ριβόσωμα και πρωτεΐνη P (rib P)
 • Ιστόνες
 • Anti-RNP
 • Anti-SS-A /Ro 60kDa
 • Anti-SS-A/Ro 52k Da
 • Anti-SS-B/La
 • Anti-Scl-70
 • CENP-B
 • Anti-Jo-1

 

Εξέταση HLA-B27 (Μοριακή Διερεύνηση)  (ΤΙΜΗ 25€)

 

Πακέτο 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΜΥΟΠΑΘΕΙΩΝ (IIMs(ΤΙΜΗ 85€)

 • Jo-1
 • PL-7
 • PL-12
 • SRP
 • Mi-2
 • Ku
 • PM/Scl 100
 • Scl-70
 • Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
 • Κινάση της κρεατινίνης (CK)
 • Αλδολάση (ALS)