Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αλληλούχιση Χρωμοσωμάτων-5 Μ
Κόστος 350 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

Αλληλούχιση Χρωμοσωμάτων-5 Μ  (5 εβδομάδες)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750