Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Έλεγχος γονιμότητας γυναικών
Κόστος 70 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

Εξετάσεις 

  • FSH (Θυλακιοτρόπος ορμόνη)
  • LH (Ωχρινοποιητική ορμόνη)
  • PRL (Προλακτίνη)
  • AMH (Αντιμυλλέριος ορμόνη)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750