Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πακέτο 1
Κόστος 20 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

Βιοχημικές εξετάσεις:

  • Τρανσαμινάσες(SGOT,SGPT)
  • γGt
  • Αλκαλική Φωσφατάση(ALP)
  • Χολερυθρίνη(Ολική, Έμμεσος,Άμεσος)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750