Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πακέτο 1 (Βασικό)
Κόστος 45 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

  • SGOT και SGPT (τρανσαμινάσες)
  • γ-GT
  • ALP
  • Χολερυθρίνη (ολική, άμεσος και έμμεσος)
  • Υπέρηχος Ήπατος-Χοληφόρων-Χοληδόχου κύστεως

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750