Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πακέτο 3 – Άνδρες
Κόστος 110 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)
 • Κάλιο και Νάτριο
 • Γενική ούρων
 • Μικρολευκωματίνη (ή Μικροαλβουμίνη) ούρων 2ώρου ή 24ώρου
 • Λόγος Μικρολευκωματίνης/Κρεατινίνης ούρων 24ώρου (ACR)
 • PSA (για τους άνδρες)
 • Υπέρηχο Νεφρών-Ουρητήρων-Ουροδόχου Κύστεως + Προστάτη (για τους άνδρες)

Δες σχετικό άρθρο

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750