Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πακέτο 3A
Κόστος 110 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
 • Χολερυθρίνη (ολική, άμεσος και έμμεσος)
 • HBsAg (Αυστραλιανό Αντιγόνο)
 • Anti-HBs
 • HBeAg
 • Anti-HBe
 • Anti-HBc
 • Anti-HCV
 • Anti-HAV(ολικά)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750