Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πακέτο 9 Ανίχνευση μεταλλάξεων MTHFR C677T και A1298cC
Κόστος 65 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

Ανίχνευση μεταλλάξεων MTHFR  C677T και A1298cC 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750