Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ BRCA 1ήρης και BRCA 2
Κόστος 300 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

Οι μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού των ωοθηκών ή άλλου είδους καρκίνου .Η πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 12%. Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις  αυξάνουν το ποσοστό αυτό σε 46 – 87% για το BRCA 1 και σε 38 – 84% για το BRCA 2.

H πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου των ωοθηκών στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 1- 2% .Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA 1 και BRCA 2 αυξάνει το ποσοστό αυτο σε 39- 63% για το BRCA 1 και σε 17 – 27% για το BRCΑ 2 .

Η ανίχνευση των μεταλλάξεων αυτών μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη των καρκίνων αυτών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750