Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Εξετάσεις (ΤΙΜΗ 70€)

  • FSH (Θυλακιοτρόπος ορμόνη)
  • LH (Ωχρινοποιητική ορμόνη)
  • PRL (Προλακτίνη)
  • AMH (Αντιμυλλέριος ορμόνη)