Διαθέτουμε το σύστημα υπερήχων Prosound Alpha 7 που είναι ένα από τα καλύτερα της Hitachi.

Δίνει εικόνες με λεπτομερείς πληροφορίες λόγω της βαθίας διεισδυτικότητας και της προηγμένης  3D/4D λειτουργικότητας του.