Για την διενέργεια όλων των βιοχημικών εξετάσεων διαθέτουμε ΔΥΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ τους εξής:

Δες Βιοχημικές Εξετάσεις

Cobas Integra 400 Plus

Η αξία του συστήματος αυτού της Roche είναι γνωστή σε όλους τους εργαστηριακούς για την υψηλή αξιοπιστία του.

BS-380  

Αγοράστηκε το 2016 σε αντικατάσταση του βιοχημικού αναλυτή Hitachi 902.

Είναι σύστημα τελευταίας τεχνολογίας στους βιοχημικούς αναλυτές εκτελώντας μέχρι 300 εξετάσεις την ώρα με υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία.