Δες σχετικό άρθρο

Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Πακέτο 1. (70€)

  • Αξονική Τομογραφία Θώρακος   Δίνει περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες από την απλή ακτινογραφία θώρακος

Πακέτο 2. (50€)

  • Εξέταση QuantiFeron-IT Gold-IT (QFT-GIT). Η εξέταση αυτή αντικατέστησε την φυματινοαντίδραση Mantoux για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο για την φυματίωση.

Πακέτο 3. (100€)

  • Μοριακή ανίχνευση (PCR) του Μυκοβακτηριδίου της Φυματιώσεως. Απάντηση 3-4 εργάσιμες.