Περισσότεροι από το 97% των ασθενών με CD φέρουν το HLA-DQ2 ή το HLA-DQ8 ή και τα δύο.

Έτσι σε περίπτωση βεβαρημένης κληρονομικότητας ακόμη και αν δεν υπάρχουν συμπτώμτατα η γεννετική ανάλυση των γονιδίων αυτών είναι πολύ σημαντική για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης κοιλιοκάκης (CD).