ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΑΠΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 25€