Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Παπαδόπουλος Δ. Γεώργιος

τ.α. Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν. Αεροπορίας.

τ.α. Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν. Αεροπορίας.

Tηλ. Γραμματείας για ραντεβού 69 72 24 1468
+30 210 9750750