Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Σαλβαράς Ιωάννης

τ. Επιμελητής Αιματολογίας Manchester Αγγλίας τ. Διευθυντής Αιμοδοσίας Ασκληπιείου Βούλας

τ. Επιμελητής Αιματολογίας Manchester Αγγλίας

τ. Διευθυντής Αιμοδοσίας Ασκληπιείου Βούλας

+30 210 9750750