Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Πακέτο 1 (Βασικό) (ΤΙΜΗ 45€)

 • SGOT και SGPT (τρανσαμινάσες)
 • γ-GT
 • ALP
 • Χολερυθρίνη (ολική, άμεσος και έμμεσος)
 • Υπέρηχος Ήπατος-Χοληφόρων-Χοληδόχου κύστεως

 Πακέτο 2Α (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ) (ΤΙΜΗ 75€)

 • HBsAg – Anti-HBs
 • HBeAg – Anti-HBe
 • Anti-HBc
 • Anti-HCV
 • Anti-HAV (ολικά)

Οι ιογενείς ηπατίτιδες είναι σοβαρές παθήσεις του ήπατος που εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και σωστά μπορεί να οδηγήσουν σε κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Την τελευταία 20ετία με τους μετανάστες, η συχνότητα των περιστατικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ.

Η διερεύνησή τους είναι απαραίτητη για να γίνει ο κατάλληλος εμβολιασμός ή εάν υπάρχει μόλυνση η κατάλληλη θεραπεία.

 

Ευτυχώς με τις νεότερες θεραπευτικές αγωγές έχουμε καλά αποτελέσματα.

 Πακέτο 2Β (ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ)

 • Ανίχνευση και Ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBV).  (ΤΙΜΗ 50€)
 • Ανίχνευση και Ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV).  (ΤΙΜΗ 65€)
 • Ανίχνευση και Ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της Ηπατίτιδας D (HDV).  (ΤΙΜΗ 125€)
 • Γονότυπος Ηπατίτιδας C.  (ΤΙΜΗ 150€)

Πακέτο 3A (ΤΙΜΗ 110€)

 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
 • Χολερυθρίνη (ολική, άμεσος και έμμεσος)
 • HBsAg (Αυστραλιανό Αντιγόνο)
 • Anti-HBs
 • HBeAg
 • Anti-HBe
 • Anti-HBc
 • Anti-HCV
 • Anti-HAV(ολικά)

Πακέτο (ΤΙΜΗ 90€)

 •  Υπέρηχος Ήπατος-Χοληφόρων-Χοληδόχου κύστεως
 • Αξονική Τομογραφία Ήπατος-Χοληφόρων-Χοληδόχου κύστεως

Πακέτο 4 (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ)  δες σχετικό άρθρο

Πακέτο 4Α  (ΤΙΜΗ 70€)

 • Τρανσαμινάσες
 • γGt
 • Σάκχαρο νηστείας
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Λιπιδαιμικό προφίλ
 • Γενική αίματος
 • HOMA-IR.  δες άρθρο αντίσταση στην ινσουλίνη
 • Φερριτίνη
 • Υπέρηχος ήπατος, χοληφόρων, χοληδόχου κύστεως

Πακέτο 4Β  (ΤΙΜΗ 90€)

 • Fibrotest

Εκτελείται όταν οι εξετάσεις του πακέτου 1 και το ιστορικό του ασθενούς δείχνουν υπόνοια NAFLD.

αποτελέσματα σε 7 εργάσιμες.