Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 55€
  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Υπέρηχος Μαστών

 

– Πακέτο 1 (Βασικό) (ΤΙΜΗ 25€)

  •  Υπέρηχος Μαστών

*Ο υπέρηχος μαστών είναι μία σημαντική εξέταση, ΔΕΝ αντικαθιστά τη ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, αλλά είναι συμπληρωματικής της.

Υπάρχουν περιπτώσεις που η μαστογραφία δεν έδειξε κάτι, ενώ βρέθηκε στον υπέρηχο μαστών. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ στο site μας)

 – Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 40€)

  •  PAP-test
  •  Υπέρηχος Μαστών

*Ο καρκίνος των μαστών και του τραχήλου της μήτρας είναι οι συχνότερες κακοήθειες για τις γυναίκες.

Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται κάθε δύο χρόνια το αργότερο, γιατί εξασφαλίζουν σε μεγάλο ποσοστό την έγκαιρη διάγνωση.

 – Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 55€)

  • PAP-test
  • Ca 15-3
  • Υπέρηχος Μαστών

*Ο καρκίνος των μαστών και του τραχήλου της μήτρας είναι οι συχνότερες κακοήθειες για τις γυναίκες.

Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται κάθε δύο χρόνια το αργότερο, γιατί εξασφαλίζουν σε μεγάλο ποσοστό την έγκαιρη διάγνωση.

– ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ  BRCA 1ήρης και BRCA 2 (300€)

– Πλήρης Αλληλούχιση γονιδίων BRCA1 & BRCA2 (NGS) (450€) (4 εβδομαδες)

– Πλήρης Αλληλούχιση γονιδίων BRCA1 & 2 (NGS) & Ανάλυση MLPA (600€) (4 εβδομάδες)

Οι μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού των ωοθηκών ή άλλου είδους καρκίνου .Η πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 12%. Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις  αυξάνουν το ποσοστό αυτό σε 46 – 87% για το BRCA 1 και σε 38 – 84% για το BRCA 2. 

H πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου των ωοθηκων στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 1- 2% .Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA 1 και BRCA 2 αυξάνει το ποσοστό αυτο σε 39- 63% για το BRCA 1 και σε 17 – 27% για το BRCΑ 2 .

Η ανίχνευση των μεταλλάξεων αυτών μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη των καρκίνων αυτών.

Δες άρθρο

– ΕΞΕΤΑΣΗ  BRCA High risk (440€)

(Ελεγχος 26 γονιδίων σχετιζόμενων με καρκίνους του μαστού των ωοθηκών και άλλων τύπων καρκίνου).

Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις σε κάποιο από τα γονίδια αυτά σχετίζεται με κληρονομικές μορφές καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών ,του παχέος εντέρου ,του παγκρέατος του στομάχου, του ενδομητρίου ,του θυρεοειδούς ,του μελανώματος και άλλους .Επίσης μπορεί να σχετίζεται και με σύνδρομα κληρονομικού καρκίνου όπως Cowden , Li-Fraumeni, Peutz-Jeghers και Lynch. 

H ερμηνεία του αποτελέσματος της εν λόγω εξέτασης μπορεί να συμβάλει στήν κατανόηση των πιθανοτήτων έγκαιρης  ανίχνευσης και πρόληψης στον εντοπισμό μελών της οικογένειας με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης των εν λόγω καρκίνων και την προσαρμογή της θεραπευτικής διαχείρισης ανάλογα με τα εμπλεκόμενα γονίδια.