Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Πακέτο 1 (βασικό) (ΤΙΜΗ 40€)

 •  Κλασικό PAP-test ή Υγρής Φάσης (+10€)
 •  Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών-Ουροδόχου Κύστεως

*Ο καρκίνος των μαστών και του τραχήλου της μήτρας είναι οι συχνότερες κακοήθειες για τις γυναίκες.

Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται δες σχετικό άρθρο γιατί εξασφαλίζουν σε μεγάλο ποσοστό την έγκαιρη διάγνωση.

 Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 80€)

 • Κλασικό PAP-test ή Υγρής Φάσης (+10€)
 • Ca-125 και HE4
 • CEA
 • Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών-Ουροδόχου Κύστεως

 Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 120€)

 • Κλασικό PAP-test ή Υγρής Φάσης (+10€)
 • Ca-125 και HE4
 • CEA
 • HPV (ανίχνευση και τυποποίηση επικίνδυνων παθογόνων τύπων) Δες άρθρο
 • Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών-Ουροδόχου Κύστεως

Η συνδυαστική μέτρηση HE4 και Ca-125 έχει ευαισθησία 76,4% και ειδικότητα 95% στην εκτίμηση κινδύνου για επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών.

 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ  BRCA 1ήρης και BRCA 2 (ΤΙΜΗ 300€)

 Οι μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού των ωοθηκών ή άλλου είδους καρκίνου .Η πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 12%. Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις  αυξάνουν το ποσοστό αυτό σε 46 – 87% για το BRCA 1 και σε 38 – 84% για το BRCA 2. 

H πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου των ωοθηκών στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 1- 2% .Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA 1 και BRCA 2 αυξάνει το ποσοστό αυτο σε 39- 63% για το BRCA 1 και σε 17 – 27% για το BRCΑ 2 .

Η ανίχνευση των μεταλλάξεων αυτών μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη των καρκίνων αυτών.

 

ΕΞΕΤΑΣΗ  BRCA High risk (ΤΙΜΗ 440€)

(Ελεγχος 26 γονιδίων σχετιζόμενων με καρκίνους του μαστού των ωοθηκών και άλλων τύπων καρκίνου).

Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις σε κάποιο από τα γονίδια αυτά σχετίζεται με κληρονομικές μορφές καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών ,του παχέος εντέρου ,του παγκρέατος του στομάχου, του ενδομητρίου, του θυρεοειδούς, του μελανώματος και άλλους. Επίσης μπορεί να σχετίζεται και με σύνδρομα κληρονομικού καρκίνου όπως Cowden, Li-Fraumeni, Peutz-Jeghers και Lynch. 

H ερμηνεία του αποτελέσματος της εν λόγω εξέτασης μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των πιθανοτήτων έγκαιρης  ανίχνευσης και πρόληψης στον εντοπισμό μελών της οικογένειας με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης των εν λόγω καρκίνων και την προσαρμογή της θεραπευτικής διαχείρισης ανάλογα με τα εμπλεκόμενα γονίδια.