Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Ο θεράπων ιατρός θα αποφασίσει ποιες και πότε θα γίνουν.

Πακέτο 1 (ΤΙΜΗ 20€)

 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Καλή χοληστερίνη (HDL)
 • Κακή χοληστερίνη (LDL)
 • Ολικά Λιπίδια
 • Δείκτες λιπιδαιμικού προφίλ (TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TGs/HDL-C)

Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 70€)

 • Αντίσταση στην ινσουλίνη (HOMA-IR)
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Καλή χοληστερίνη (HDL)
 • Κακή χοληστερίνη (LDL)
 • Ολικά Λιπίδια
 • Δείκτες λιπιδαιμικού προφίλ (TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TGs/HDL-C)
 • Lp(a)
 • Ομοκυστείνη

 Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 130€)

 • Αντίσταση στην ινσουλίνη (HOMA-IR)
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Καλή χοληστερίνη (HDL)
 • Κακή χοληστερίνη (LDL)
 • Ολικά Λιπίδια
 • Δείκτες λιπιδαιμικού προφίλ (TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TGs/HDL-C)
 • Lp(a)
 • Ομοκυστείνη
 • ApoA1 και ApoB
 • Triplex Καρωτίδων-Φλεβών-Αρτηριών

Πακέτο 4 (ΤΙΜΗ 150€)

 • Αντίσταση στην ινσουλίνη (HOMA-IR)
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Καλή χοληστερίνη (HDL)
 • Κακή χοληστερίνη (LDL)
 • Ολικά Λιπίδια
 • Δείκτες λιπιδαιμικού προφίλ (TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TGs/HDL-C)
 • Lp(a)
 • Ομοκυστείνη
 • ApoA1 και ApoB
 • Triplex Καρωτίδων-Φλεβών-Αρτηριών
 • Λιπομέτρηση DEXA για τον καθορισμό του Μεταβολικού Συνδρόμου

Πακέτο 5 (ΤΙΜΗ 190€)

 • Αντίσταση στην ινσουλίνη (HOMA-IR)
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Καλή χοληστερίνη (HDL)
 • Κακή χοληστερίνη (LDL)
 • Ολικά Λιπίδια
 • Δείκτες λιπιδαιμικού προφίλ (TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TGs/HDL-C)
 • Lp(a)
 • Ομοκυστείνη
 • ApoA1 και ApoB
 • CRP-hs
 • Κάλιο και Νάτριο
 • Triplex Καρωτίδων-Φλεβών-Αρτηριών- Κοιλιακής Αορτής και Νεφρικών Αρτηριών
 • Λιπομέτρηση DEXA για τον καθορισμό του Μεταβολικού Συνδρόμου

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες απέδειξαν ότι γονιδιακές μεταλλάξεις των παραγόντων πήξεως του αίματος, μπορεί να είναι αιτία για σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις.  δες πακέτα θρομβοφιλίας