Δες σχετικό άρθρο

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος. 

myRrenatal

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος κοινών ανευπλοειδιών(13,18,21.Χ,Υ.)

Κόστος 400 €  (5-7 εργάσιμες ημέρες).  

myPrenatal Plus 1

myPrenatal και 6 μικροελλειπτικά  σύνδρομα.

Κόστος 550 €  (6-8 εργάσιμες ημέρες).

myPrenatal Plus 2

myprenatal και υπόλοιπα χρωμοσώματα.

Κόστος 550 €  (6-8 εργάσιμες ημέρες). 

myPrenatal Plus 3

myPrenatal Plus 1 και 2.

Κόστος 650 €  (6-8 εργάσιμες ημέρες).

Προσυλληπτικός γονιδιακός έλεγχος. 

Προσυλληπτικός γονιδιακός έλεγχος 12 νοσημάτων.

Κόστος 450 € (5 εβδομάδες).

Προσυλληπτικός γονιδιακός έλεγχος 101 νοσημάτων.

Κόστος 550 € (5 εβδομάδες).

myNewbornDNA

Έλεγχος 390 γενετικών ασθενειών πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Κόστος 850 €  (8 εβδομάδες).

Αλληλούχιση Χρωμοσωμάτων-5 Μ

Κόστος 350 €  (5 εβδομάδες).

Αλληλούχιση Χρωμοσωμάτων-100K

Κόστος 400 €  (5 εβδομάδες).

myCancerRiskDNA

40 γονίδια σχετιζόμενα με κληρονομικούς καρκίνους.

Κόστος 750 € (6-8 εβδομάδες).

myCardioDNA

90 γονίδια σχετιζόμενα με κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες.

Κόστος 750 € (6-8 εβδομάδες)

Πλήρης Αλληλούχιση γονιδίων BRCA1 & BRCA2 (NGS)

Κόστος 450 € (4 εβδομάδες).

Πλήρης Αλληλούχιση γονιδίων BRCA1 & 2 (NGS) & Ανάλυση MLPA

Κόστος 600 € (4 εβδομάδες).

Γενετικός έλεγχος υγείας και ευεξίας. (Δες σχετικό άρθρο)

Κόστος 400€ (Αποτέλεσμα σε 4 εβδομάδες)