Πακέτο 1 (ΤΙΜΗ 45€)

 • Ουρία αίματος
 • Κρεατινίνη αίματος
 • Ουρικό οξύ αίματος
 • Γενική ούρων.
 • Μικρολευκωματινη ουρων 2ωρου ή 24ωρου
 • Υπέρηχο Νεφρών-Ουρητήρων-Ουροδόχου Κύστεως + Προστάτη (για τους άνδρες).

*Εαν Υπέρηχοι δείξουν Νεφρολιθίαση Δες το σχετικό άρθρο

**Εαν η γενική ούρων εμφανίσει στοιχεία Ουρολοίμωξης (Δες σχετικό άρθρο) ή Προστατίτιδας (Δες σχετικό άρθρο) πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες καλλιέργειες και Αντιβιόγραμμα για την σωστή θεραπεία.

***Η Μικρολευκωματίνη (ή Λευκωματίνης ή Αλβουμίνης) στα ούρα  μπορεί να δείξει από πολύ νωρίς αρχόμενη νεφρική ανεπάρκεια. Είναι πολύ σημαντικη σε διαβητικούς, γιατί δηλώνει αρχική, αλλά αναστρέψιμη διαβητική νεφροπάθεια.  

Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 70€)

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία αίματος
 • Κρεατινίνη αίματος
 • Ουρικό οξύ αίματος
 • Σάκχαρο αίματος
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)
 • PSA για τους άνδρες.
 • Γενική ούρων
 • Υπέρηχο Νεφρών-Ουρητήρων-Ουροδόχου Κύστεως και Προστάτη για τους άνδρες.

* Η ανεπάρκεια των νεφρών μπορεί να προκαλέσει αναιμία .Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελεγχθούν η ερυθροποιητίνη η βιταμίνη Β12 και το φολικό οξύ αίματος. Η δυσλειτουργία των νεφρών επηρεάζει τους ηλεκτρολύτες οπότε πρέπει να γίνει και έλεγχος Καλίου,Νατρίου,ασβεστίου,φωσφόρου,βιταμίνηςD. **Εαν η μέτρηση του PSA είναι αυξημένη τότε πρέπει να μετρηθεί και το Ελεύθερο PSA(FPSA).

Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 100€ / 110€ για άνδρες)

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)
 • Κάλιο και Νάτριο
 • Γενική ούρων
 • Μικρολευκωματίνη (ή Μικροαλβουμίνη) ούρων 2ώρου ή 24ώρου
 • Λόγος Μικρολευκωματίνης/Κρεατινίνης ούρων 24ώρου (ACR)
 • PSA (για τους άνδρες)
 • Υπέρηχο Νεφρών-Ουρητήρων-Ουροδόχου Κύστεως + Προστάτη (για τους άνδρες)

Δες σχετικό άρθρο