Η δημιουργία πακέτων εξετάσεων συντελεί στην γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διάγνωση και κυρίως στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους.

Πακέτο 1 (ΤΙΜΗ 40€)

 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Γενική ούρων
 • Υπέρηχο Νεφρών-Ουρητήρων-Ουροδόχου Κύστεως + Προστάτη (για τους άνδρες)

ο ουροποιητικό σύστημα είναι ένα από τα σημαντικότερα του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελεί το φίλτρο του σώματός μας από τις βλαβερές ουσίες.

Σημαντικός λοιπόν είναι ο τακτικός προήπτικός έλεγχος, ώστε να μην καταλήξουμε σε ανεπάρκεια με συνέπεια την αιμοκάθαρση (τεχνητό νεφρό) κ.α.

Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 65€)

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)
 • Κάλιο και Νάτριο
 • Γενική ούρων
 • Υπέρηχο Νεφρών-Ουρητήρων-Ουροδόχου Κύστεως + Προστάτη (για τους άνδρες)

*Η ανεπάρκεια των νεφρών μπορεί να προκαλέσει αναιμία (έλεγχος Γενικής Αίματος) και να επηρεάσει τους ηλεκτρολύτες (έλεγχος Καλίου και Νατρίου).

Το αυξημένο σάκχαρο μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια των νεφρών. (έλεγχος HbA1C)    

Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 100€ / 110€ για άνδρες)

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)
 • Κάλιο και Νάτριο
 • Γενική ούρων
 • Μικρολευκωματίνη (ή Μικροαλβουμίνη) ούρων 24ώρου
 • Λόγος Μικρολευκωματίνης/Κρεατινίνη ούρων 24ώρου (ACR)
 • GFR
 • PSA (για τους άνδρες)
 • Υπέρηχο Νεφρών-Ουρητήρων-Ουροδόχου Κύστεως + Προστάτη (για τους άνδρες)

*Η Μικρολευκωματίνη μπορεί να δείξει από πολύ νωρίς την αρχόμενη νεφρική ανεπάρκεια.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει εκτός του ελέγχου του ουροποιητικού και τον έλεγχο του προστάτη για καρκίνο, προστατίτιδες κλπ. (για τους άνδρες)

Ο προσδιορισμός της Μικρολευκωματίνης (ή Λευκωματίνης ή Αλβουμίνης) στα ούρα είναι πολύ σημαντικός σε διαβητικούς, γιατί δηλώνει αρχική, αλλά αναστρέψιμη διαβητική νεφροπάθεια.