Πακετο 1

Βιοχημικές εξετάσεις: Τρανσαμινάσες(SGOT,SGPT), γGt,Αλκαλική Φωσφατάση(ALP), Χολερυθρίνη(Ολική, Έμμεσος,Άμεσος) (Κόστος 20€)

 

Πακετο 2

Ειδικά IgG αυτοαντισώματα έναντι των σχετικών ανιχνεύσιμων αντιγόνων (Κόστος 85€)

 • M2/nPDC
 • M2/OGDC-E2
 • M2/BCOADC-E2
 • M2/PDC-E2
 • Πρωτεΐνης gp210
 • Πρωτεΐνης sp100
 • Μικροσωμίων ήπατος – νεφρών τύπου 1(a-LKM-1)
 • Κυτοσολίων ήπατος τύπου 1(LC1)
 • Ήπατος / ήπατος-παγκρέατος (SLA/LP)
 • F-ακτίνης των λείων μυών (F-ακτίνης)
 • Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
 • Άτυπα αντισώματα IgG έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων (aANCA)

Δες σχετικό άρθρο