Δες άρθρο

 

Πακέτο 1

Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης 100%.

Περιλαμβάνει το 100% των μεταλλάξεων με NGS (Next Generation Sequencing) και MLPA.

Περίπου 1.700 μεταλλάξεις. 

Η τεχνική MLPA καθιστά δυνατή την ανίχνευση ανωμαλιών των χρωμοσωμάτων του    εμβρύου όπως μικροελλείμματα και μικροδιπλασιασμούς που δεν δυνατόν να διαπιστωθούν με την απλή τεχνική.

Κόστος 260€ 

 

Πακέτο 2

Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης 99,6% με NGS.Περιλαμβάνει το 100% των μεταλλάξεων (περίπου 1.700 μεταλλάξεις).

Κόστος 220€

 

Πακέτο 3 

Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης 89% (186 μεταλλάξεις).

Κόστος 120€

 

Πακέτο 4

Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης μετάλλαξη ΔF508.

Κόστος 50€