ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ  Πριν,Κατά και Μετά.

Προτεινόμενα Πακέτα εξετάσεων.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ :

Nutrifit premium DNA (Κόστος 450€)

Για να γίνει η εξέταση Nutrifit χρειάζεται δείγμα σιέλου σε ειδικό σωληνάριο. Πρέπει να γίνει πλύση του στόματος και όχι φαγητό, υγρά (εκτός νερού),κάπνισμα,ή βούρτσισμα δοντιών για μία ώρα πριν τη λήψη.Η λήψη μπορεί να γίνει στο κέντρο μας ή από τον ίδιο τον εξεταζόμενο και να  αποσταλεί στο κέντρο με τις συνιστώμενες συνθήκες λήψης και μεταφοράς.

Δες σχετικό άρθρο

Πακέτο 1 (Κόστος 60€) 

 • Ανάλυση Σύνθεσης Σώματος DEXA.
 • Βασικός αιματολογικός έλεγχος (διερεύνηση αναιμίας, σακχάρου, νεφρικής λειτουργίας, δυσλιπιδαιμίας και θυρεοειδούς):
 • Γενική Αίματος
 • Φερριτίνη
 • HbA1C(Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • TSH / FT4

                                                                             

Πακέτο 2 (Κόστος 90€)

α) Ανάλυση Σύνθεσης Σώματος DEXA 

β) Πλήρης αιματολογικός έλεγχος (διερεύνησης αναιμίας, σακχάρου, δυσλιπιδαιμίας, νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, θυρεοειδούς, βιταμινών και βασικών Ιχνοστοιχείων):

 • Γενική Αίματος
 • Φερριτίνη
 • CPK
 • HbA1C(Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ.
 • Χοληστερίνη – Τριγλυκερίδια – HDL / LDL
 • SGOT, SGPT, γ-GT, ALP.
 • Ca – P – Mg.
 • Βιταμίνη D.
 • TSH / FT4
 • CRP

γ) Γενική Ούρων

*Συνιστάται το Πακέτο 2 και η Nutrifit premium DNA για πλήρη,ασφαλή και εξατομικευμένη έναρξη προγράμματος εκγύμνασης. 

 Στα πακέτα αυτά μπορεί να προστεθεί και ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ που περιλαμβάνει:

 1. Καρδιολογική εξέταση (Κόστος 40€) 
 2. Καρδιογράφημα
 3. Triplex καρδιάς
 4. Καρδιολογική εκτίμηση

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

 Ο έλεγχος είναι απαραίτητος κατά και μετά από την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος προκειμένου να γίνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων και πιθανή αναπροσαρμογή του προγράμματος του ασκούμενου.

 Πακετο 1(Κοστος 60€)

α) Ανάλυση Σύνθεσης Σώματος DEXA

β) Βασικός αιματολογικό έλεγχος (διερεύνηση αναιμίας, σακχάρου, νεφρικής λειτουργίας, δυσλιπιδαιμίας και θυρεοειδούς):

 • Γενική Αίματος
 • Φερριτίνη
 • HbA1C (Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • TSH / FT

 Πακέτο 2 (Κόστος 90€)

α) Ανάλυση Σύνθεσης Σώματος DEXA 

β) Πλήρης αιματολογικός έλεγχος (διερεύνησης αναιμίας, σακχάρου, δυσλιπιδαιμίας, νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, θυρεοειδούς, βιταμινών και βασικών Ιχνοστοιχείων):

 • Γενική Αίματος
 • Φερριτίνη
 • CPK
 • HbA1C(Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ.
 • Χοληστερίνη – Τριγλυκερίδια – HDL / LDL
 • SGOT, SGPT, γ-GT, ALP.
 • Ca – P – Mg.
 • Βιταμίνη D.
 • TSH / FT4
 • CRP

γ) Γενική Ούρων

*Συνιστάται το Πακέτο 2 και η Nutrifit premium DNA για πλήρη,ασφαλή και εξατομικευμένη έναρξη προγράμματος εκγύμνασης. 

Στα πακέτα αυτά μπορεί να προστεθεί και ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ που περιλαμβανει:

 1. Καρδιολογική εξέταση (Κόστος 40€) 
 2. Καρδιογράφημα
 3. Triplex καρδιάς
 4. Καρδιολογική εκτίμηση

Δες σχετικό άρθρο