Παπαδόπουλος Δ. Γεώργιος

  • Παθολόγος Ογκολόγος
  • τ.α. Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν. Αεροπορίας. 
  • τηλ.  210 97 34500  – 6983 520512
  • τηλ. Γραμματείας για ραντεβού  69 72 24 1468