Στο τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας με την επίβλεψη της επιστημονικά υπεύθυνης ιατρού ακτινοδιαγνώστη Χριστίνας Δρε εκτελούνται:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

δες εξοπλισμό