Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Προετοιμασία ανοσολογικών εξετάσεων αίματος

Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

Ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός 3 ώρες πριν την αιμοληψία.

+30 210 9750750